Oznam o štátnej skúške

V súlade s oznamom o realizácii štátnych skúšok na FF UMB v akademickom roku 2019/20 Vám oznamujeme, že štátne záverečné skúšky sa budú realizovať prezenčnou formou.

Rozhodnutie zohľadňuje aktuálnu epidemiologickú situáciu, univerzitný kontext a diskusiu počas rokovania Akademického senátu FF UMB 26. 5. 2020, v ktorej sa predovšetkým študentská časť akademického senátu priklonila k prezenčnej forme štátnej skúšky.

Informácie o realizácii štátnej skúšky Vám budú v dohľadnom čase zaslané mailom.

 

V Banskej Bystrici 27. 5. 2020                                                      doc. Mgr. Martin Schmidt, PhD.    

                                                                                                                          dekan