Prerušenie prezenčnej formy výučby do 29. 3. 2020

V zmysle rozhodnutia Ústredného krízového štábu zo dňa 12. 3. 2020 o nariadení karantény pre všetky školy na dobu 14 dní so začiatkom od 16. 3. 2020 predlžuje rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici prerušenie prezenčnej formy výučby na všetkých stupňoch štúdia do 29. 3. 2020.

Študentstvo dostalo do svojich mailových schránok bližšie informácie. Prosíme o pokoj a dôsledné dodržiavanie dôležitých odporúčaní.