Prerušenie prezenčnej formy výučby do 29. 3. 2020.

Vážené študentky, vážení študenti,

 

na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu zo dňa 12. 3. 2020 o nariadení karantény pre všetky školy na dobu 14 dní so začiatkom od 16. 3. 2020 predlžuje rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici prerušenie prezenčnej formy výučby na všetkých stupňoch štúdia do 29. 3. 2020.

Vaše štúdium sa týmto rozhodnutím neprerušuje, vzdelávanie sa ďalej realizuje dištančnou metódou. Vyučujúci predmetov, na ktoré ste prihlásení, Vás už začiatkom tohto týždňa kontaktovali a dali Vám pokyny a úlohy k samoštúdiu, poskytli študijné materiály alebo relevantné podklady. Ak sa tak nestalo, prípadne máte individuálne otázky, obráťte sa na svojich vyučujúcich prostredníctvom e-mailu. Rovnako s vedúcimi záverečných prác konzultujte elektronickou formou.

Realizácia pedagogických a odborných praxí sa na uvedené obdobie prerušuje.

Ak potrebujete poradiť v študijných záležitostiach, komunikujte s pracovníčkami študijného oddelenia výhradne elektronickou formou alebo telefonicky.

V tomto momente nikto z nás nedokáže odhadnúť, kedy môžeme reálne očakávať zrušenie mimoriadnych opatrení a návrat k prezenčnej výučbe a bežnej prevádzke univerzitných pracovísk. Uvedomujeme si, že mnohí z Vás majú obavy, ako ukončia akademický rok, resp. svoje štúdium na našej fakulte. Chcela by som Vás ubezpečiť, že našou snahou bude vyjsť Vám v najvyššej možnej miere v ústrety. Dôsledky mimoriadnej situácie sa pokúsime zmierniť úpravou harmonogramu akademického roka, prípadne posunutím realizácie prezenčnej formy výučby. O všetkých zmenách budete včas informovaní.

Sledujte pravidelne fakultnú webovú stránku, svoje univerzitné maily a sociálne siete univerzity a fakulty. Dôsledne dodržiavajte dôležité odporúčania a najmä – zostaňte zdraví.

 

Nadežda Zemaníková

prodekanka pre pedagogickú činnosť FF UMB