Protiepidemické opatrenia prijaté vedením FF UMB na AR 2020/2021

 

Zamestnankyňa/zamestnanec          Študentka/študent

 

Čo robiť?

Boli ste v úzkom kontakte s niekým, kto má podozrenie na ochorenie (rodina, kolega, kamarát)?

 • Nemusíte byť zatiaľ v izolácii, odporúčame obmedziť sociálny kontakt a striktne dodržiavať nosenie rúška, fyzický odstup od ostatných osôb, dezinfekciu rúk. Ak bude osobe, s ktorou ste boli v úzkom kontakte, potvrdená infekcia COVID-19, pracovníci z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) by Vás mali kontaktovať.
 • Ak sa dozviete, že sa u Vášho úzkeho kontaktu potvrdilo ochorenie, môžete sa registrovať na korona.gov.sk, kde túto informáciu uvediete

Boli ste v úzkom kontakte s niekým, komu bolo ochorenie COVID-19 potvrdené (rodina, kolega, kamarát)?

Ak nemáte príznaky (kašeľ, horúčka, problém s dýchaním, náhla strata chuti alebo čuchu, bolesti kĺbov, únava, hnačka a pod.), zostaňte v dobrovoľnej domácej izolácii počas 10 dní a sledujte svoj zdravotný stav.

 • V prípade potreby telefonicky kontaktujte svojho všeobecného lekára.
 • Môžete sa registrovať na COVID-19 test na korona.gov.sk, kde túto informáciu uvediete.
 • Ak Vás daná osoba s potvrdenou infekciou COVID-19 uviedla ako úzky kontakt, budú Vás kontaktovať pracovníci RÚVZ.
 • Ak sa u Vás ani po uplynutí doby dobrovoľnej domácej izolácie (minimálne 10 dní) neprejavuje žiadny zo známych symptómov ochorenia COVID-19, môžete domácu izoláciu ukončiť.
 • Priebeh domácej izolácie: striktné zotrvanie v domácnosti bez vychádzania, neprijímanie návštev. Denné sledovanie svojho zdravotného stavu. Ak sa objavia príznaky, naďalej zostaňte v domácej izolácii a telefonicky kontaktujte svojho všeobecného lekára. V prípade zhoršenia zdravotného stavu kontaktujte záchrannú zdravotnú službu na tel. čísle 155 alebo 112.

V prípade, že počas domácej izolácie vymeškáte výučbu/prítomnosť v práci, ospravedlňte sa z neúčasti na výučbe vyučujúcemu a oznámte túto skutočnosť kontaktnej osobe/svojmu nadriadenému. Ing. Jana Fukasová (covid.ffstud@umb.sk).

 

Máte príznaky ochorenia?

Ak máte príznaky ochorenia (kašeľ, horúčka, problém s dýchaním, náhla strata chuti alebo čuchu, bolesti kĺbov, únava, hnačky a pod.), telefonicky kontaktujte svojho všeobecného lekára.

 • V prípade potreby sa registrujte na COVID-19 test na korona.gov.sk, kde túto informáciu uvediete (prítomnosť príznakov).
 • Zostaňte v domácej izolácii a počkajte na pokyny RÚVZ.
 • Priebeh domácej izolácie: striktné zotrvanie v domácnosti bez vychádzania, neprijímanie návštev. Denné sledovanie svojho zdravotného stavu. Ak sa objavia príznaky, naďalej zostaňte v domácej izolácii a telefonicky kontaktujte svojho všeobecného lekára. V prípade zhoršenia zdravotného stavu kontaktujte záchrannú zdravotnú službu na tel. čísle 155 alebo 112.
 • V prípade, že počas domácej izolácie vymeškáte výučbu/prítomnosť v práci, informujte o tejto skutočnosti čo najskôr príslušné výučbové pracovisko a študijné oddelenie/svojho nadriadeného.

Vrátili ste sa zo zahraničia?

Návrat z tzv. „zelenej“ krajiny (krajiny s nízkym rizikom infekcie COVID-19): nemáte povinnosť sa registrovať ani absolvovať domácu izoláciu, ale môžete, najskôr piaty deň po príchode, podstúpiť dobrovoľné testovanie v súkromnom zariadení.

Návrat z tzv. „červenej“ krajiny (krajiny s vysokým rizikom infekcie COVID-19 – špecifikované na uvzsr.sk a www.mzv.sk):
 •  - máte povinnosť sa čo najskôr po vstupe do SR registrovať na webe gov.sk/ehranica,
 •  - najskôr piaty deň po príchode do SR absolvujete test na COVID-19, dovtedy zostaňte v domácej izolácii,
 •  - riaďte sa pokynmi RÚVZ

 

V prípade, že počas domácej izolácie vymeškáte výučbu/prítomnosť v práci, informujte o tejto skutočnosti čo najskôr kontaktnú osobu pre študentstvo: Ing. Jana Fukasová (covid.ffstud@umb.sk) a svojich vyučujúcich, a v prípade zamestnanca kontaktnú osobu (covid.ffzam@umb.sk) a aj svojho nadriadeného.