Stanovisko vedenia UMB zo dňa 13. 3. 2020

Vážená študentka, vážený študent,

vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sa na Vás vedenie UMB obracia s nasledujúcimi informáciami:

Žiadame všetkých študentov s trvalým pobytom na území SR, aby do 17. 3. 2020 (utorok) do 12.00 hod. opustili študentské domovy UMB.

Všetkým zahraničným študentom ubytovaným v študentských domovoch UMB garantujeme napriek mimoriadnej a kritickej situácii poskytnutie ubytovania po celú dobu prerušenia prezenčnej metódy výučby na UMB.

Ak zahraniční študenti, v súčasnosti ubytovaní v študentských domovoch UMB, majú záujem vrátiť sa do domovskej krajiny, môžu tak urobiť výlučne na vlastnú zodpovednosť.

Upozorňujeme na neustále sa meniace a čoraz zložitejšie podmienky medzinárodného transferu.

Ukončenie prerušenia prezenčnej metódy výučby na UMB nevieme v tejto chvíli predpokladať.

Zahraničným študentom, ktorí sa rozhodnú zotrvať ubytovaní v študentských domovoch UMB v žiadnom prípade neodporúčame vycestovať mimo SR.

Dôrazne žiadame všetkých študentov, aby rešpektovali opatrenia prijaté Ústredným krízovým štábom SR.

Banská Bystrica 13. marca 2020

doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD

rektor UMB 

Dôležité informácie:

https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=ustredny-krizovy-stab-pritvrdil-opatrenia-v-boji-proti-sireniu-koronavirusu

 

https://www.mzv.sk/web/en/news/current_issues/-/asset_publisher/lrJ2tDuQdEKp/content/opatrenia-na-zamedzenie-sirenia-ochorenia-covid-19-v-sr/10182?p_p_auth=rgA6naiz&_101_INSTANCE_lrJ2tDuQdEKp_redirect=%2Fweb%2Fen