Študentstvo/Students

Prosíme naše študentstvo, aby sledovalo všetky aktuálne oznamy. Informácie zverejňujeme operatívne.

V prípade otázok či problémov využite mailovú komunikáciu s referentkami alebo s vedením fakulty.

 

Prosím, buďte pokojní, sme tu všetci na to, aby sme si pomohli.

 

Ďakujeme.

 

Please, read information on the university or faculty web sites. We put information on them immediately after receiving. 

If you have any questions or problems, contact our officers or faculty management.

 

Please, be calm. We all are here to help each other.

 

Thank you.