Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Rektor Univerzity Mateja Bela po prerokovaní v Pracovnej skupine UMB pre prijímanie opatrení v súvislosti so šírením koronavírusu SARS-CoV-2, vydáva v záujme predchádzania šírenia ochorenia COVID-19 nasledovné rozhodnutia:
1. Prezenčná forma výučby na všetkých stupňoch štúdia sa prerušuje s účinnosťou od 9. 3. 2020 od 12.00 h do 22. 3. 2020, s možnosťou predĺženia podľa aktuálneho vývoja situácie. Rušia sa všetky stránkové hodiny študijných oddelení, referátov a pedagogických zamestnancov. Odporúča sa študentom komunikovať s uvedenými oddeleniami a zamestnancami výhradne elektronickou formou alebo telefonicky.
2. Pedagogický proces sa uskutoční formou samoštúdia alebo inými vhodnými metódami. Podrobnosti stanovia dekanka a dekani fakúlt UMB a nimi poverené osoby.
3. Pre zamestnancov univerzity platí riadny pracovný režim. V prípade akýchkoľvek zmien vo vývoji epidemiologickej situácie budú zamestnanci informovaní o ďalšom postupe.
4. Žiadame študentov univerzity, aby počas prerušenia výučby opustili študentské domovy (s výnimkou zahraničných študentov). V prípade, že bude zaznamenaný výskyt ochorenia COVID-19 v študentskom domove, študenti sa budú musieť podrobiť karanténnemu režimu.
5. S účinnosťou od 9. 3. 2020 od 12.00 h sa rušia všetky hromadné podujatia organizované v priestoroch UMB.
6. Žiadame zamestnancov a študentov, aby pravidelne sledovali webovú stránku univerzity a univerzitné e-mailové schránky.

doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.
rektor UMB