Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

 

Štátne skúšky na Filozofickej fakulte UMB sa v akademickom roku 2019/20 budú realizovať dištančnou formou v súlade s platnou legislatívou a aktuálnymi nariadeniami, ktorých cieľom je zamedziť šíreniu ochorenia  COVID-19 na území Slovenskej republiky. Vzhľadom na odporúčanie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ako aj sekcie vysokých škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky preferovať dištančnú realizáciu štátnej skúšky a nezvyšovať mobilitu a zhromažďovanie občanov zabezpečia preventívne opatrenia bezpečný priebeh štátnych skúšok pri zachovaní požadovanej kvality.

 

Štátne skúšky v magisterskom a bakalárskom štúdiu sa uskutočnia v termínoch stanovených v upravenom harmonograme štúdia, v magisterskom štúdiu 8. 6. 2020 – 19. 6. 2020, v bakalárskom štúdiu 22. 6. – 3. 7. 2020. Študent/študentka magisterského štúdia musí mať splnené študijné povinnosti a byť v AiS2 prihlásený/prihlásená na štátnu skúšku do 22. 5. 2020, študent/študentka bakalárskeho štúdia do 12. 6. 2020.

Opravné termíny štátnych skúšok sú stanovené na 19. 8. – 28. 8. 2020.

 

Termíny štátnych skúšok v jednotlivých študijných programoch budú zverejnené na webovej stránke fakulty v harmonograme štátnych skúšok. Konkrétny dátum a čas konania svojej štátnej skúšky sa študent/študentka dozvie z AiS2.

 

Štátne skúšky budú prebiehať bez fyzickej prítomnosti študenta/študentky dištančnou formou na platforme Microsoft Teams.

 

Skúšobné komisie budú fyzicky prítomné v priestranných a technicky adekvátne vybavených miestnostiach budov na Tajovského 40 a Tajovského 51 pri dodržiavaní nevyhnutných protiepidemických opatrení.  Miestnosť bude pravidelne vetraná a dezinfikovaná. Pri vstupe do budovy bude každému členovi komisie, ako aj vedúcim a oponentom záverečných prác zmeraná telesná teplota. Osoby s prejavmi akútneho respiračného ochorenia, osoby s klinickými príznakmi COVID-19, ako aj osoby podliehajúce karanténnym opatreniam sa na štátnej skúške nesmú zúčastniť. Všetky osoby sú povinné chrániť sa rúškom, dezinfikovať si ruky, používať vlastné písacie potreby a dodržiavať bezpečnú vzdialenosť 2 m. Počas konania štátnej skúšky je v miestnosti zakázaná konzumácia stravy a nápojov.

 

Fakulta zabezpečí verejný priamy prenos verejnej časti štátnej skúšky. Na webovej stránke fakulty bude zverejnený link, cez ktorý bude možný prístup verejnosti do videokonferencie na platforme Microsoft Teams.

 

Príprava štátnej skúšky

 

Študent/študentka musí pravidelne sledovať AiS2, webovú stránku fakulty a e-mailové správy v oficiálnej študentskej schránke a operatívne reagovať.

 

Týždeň pred začiatkom realizácie štátnych skúšok budú zverejnené termíny testovacích videohovorov simulujúcich štátnu skúšku. Študent/študentka dostane e-mail s pozvánkou do Microsoft Teams na testovacie spojenie s technickými administrátormi skúšobných komisií. Najneskôr tri dni pred konaním štátnej skúšky sa takto overí spojenie so všetkými dotknutými študentmi/študentkami. Je v záujme študentov/študentiek, aby si testovacie prihlásenie vyskúšali. Počas skúšobného hovoru sa dajú overiť technické predpoklady na realizáciu dištančnej štátnej skúšky (kvalita zvuku, obrazu, rýchlosť internetu). Študent/študentka dostane tiež bližšie informácie k priebehu štátnej skúšky. Ak študent/študentka nemá k dispozícii dostatočné technické vybavenie alebo spoľahlivé internetové pripojenie na bezproblémový priebeh štátnych skúšok, má možnosť odstrániť nedostatky alebo využiť iné pripojenie s požadovaným technickým zabezpečením. V prípade núdze môže kontaktovať obecný úrad či iné inštitúcie v mieste bydliska a požiadať ich o podporu. Fakulta bude pri riešení technických problémov nápomocná, ak študent/študentka študijnému oddeleniu oznámi nevhodné technické podmienky najneskôr sedem dní pred konaním štátnej skúšky.

 

Počas testovacieho hovoru si študent/študentka tiež vyskúša, ako má byť pripravená miestnosť na dištančnú štátnu skúšku. Skúšaný študent musí byť v miestnosti sám, musí byť snímaný spredu a dostatočne viditeľný. Komisia môže študenta vyzvať, aby webkamerou ukázal svoju pracovnú plochu, resp. pripravené pomôcky. Okrem zariadenia používaného na videohovor nesmie študent/študentka používať žiadne iné informačné a komunikačné technológie. Po celý čas štátnej skúšky musí mať zapnutý mikrofón a webkameru. Zobrazenie webkamery musí byť zvolené ostré, nie rozmazané pozadie.

 

Konkretizácia technických požiadaviek

Technické vybavenie:

- funkčné vysokorýchlostné dátovo neobmedzené internetové pripojenie (nie 2G sieť a pod.),

- zariadenie:

  • PC alebo notebook na platforme Windows 10 (minimálne Windows 8.1) s funkčným mikrofónom a webkamerou,

alebo

  • zariadenie na platforme Android (minimálne Android 7) (mobil, tablet) s funkčnou webkamerou a mikrofónom,

alebo

  • zariadenie Apple (tablet, telefón, notebook) na platforme iOS 12 (alebo novšie), resp. Mac OS X 10.11 El Capitan (alebo novšie) s funkčnou webkamerou a mikrofónom,

alebo

  • zariadenie Linux na platformách Ubuntu 16.04 LTS, 18.04 LTS, Fedora 30 Workstation, RHEL 8 Workstation, CentOS 8 s funkčnou webkamerou a mikrofónom.

 

Hardvérové požiadavky potrebné na spustenie Microsoft Teams podľa Microsoftu: https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/hardware-requirements-for-the-teams-app

 

Je potrebné:

-  stiahnuť si do zariadenia aplikáciu Microsoft Teams: inštalátor na platformu Windows, Android aj Apple nájdete:

https://www.microsoft.com/sk-sk/microsoft-365/microsoft-teams/download-app

 

Prihlásenie do aplikácie:

-          v tvare iniciála mena a priezvisko@student.umb.sk, napr. Eva Filozofická sa prihlasuje ako: efilozoficka@student.umb.sk .

 

Je dôležité:

-          skontrolovať si platnosť hesla a bezproblémové vstúpenie do študentského webového mailu. Na nový študentský e-mail sa dostanete: https://www.ff.umb.sk/novy-studentsky-email.html. Prihlásite sa ako do aplikácie Microsoft Teams (väčšinou  iniciála  mena a priezvisko@student.umb.sk, napríklad: Jozef Filozofický sa prihlasuje ako jfilozoficky@student.umb.sk, a heslo).

 

Ak nemáte istotu, že poznáte svoje heslo, kontaktujte Jána Podsklana (jan.podsklan@umb.sk) alebo Bc. Mojmíra Lehockého (mojmir.lehocky@umb.sk). Heslo aj prihlasovacie údaje Vám pošlú do poštovej schránky v AiS2.

Heslo si môžete zmeniť na:  iam.umb.sk.

 

Zhrnutie

Na štátnu skúšku potrebujete mať:

-          internetové pripojenie,

-          zariadenie s funkčnou webkamerou a mikrofónom,

-          nainštalovaný Microsoft Teams,

-          funkčné prihlasovacie údaje do Microsoft Teams (heslo a prihlasovacie meno). 

 

Priebeh štátnej skúšky

 

Technický administrátor skúšobnej komisie pozýva jednotlivých študentov a študentky do videohovoru postupne podľa určeného harmonogramu. Študenti/študentky sa vopred dozvedia orientačný plánovaný čas štátnej skúšky, ale do videohovoru sa neprihlasujú samostatne. Odporúčame, aby študenti/študentky boli online na platforme Microsoft Teams počas celého trvania štátnej skúšky a mali k dispozícii nabitý mobilný telefón.  

 

Ak sa počas štátnej skúšky preruší internetové spojenie, skúšobná komisia bude študenta/študentku kontaktovať prostredníctvom telefónu a prizve študenta/študentku do videohovoru opäť v rovnaký deň. Ak sa ani opakovane pripojenie nepodarí, študijné oddelenie odhlási študenta/študentku z termínu štátnej skúšky.

Odporúčame, aby študenti a študentky poskytli komisii svoje telefónne číslo, cez ktoré ich bude možné v prípade technických problémov kontaktovať a dohodnúť sa na ďalšom postupe. Telefónne čísla sú evidované na študijnom oddelení. Ak došlo k zmene telefonického kontaktu, je potrebné o nej informovať študijné oddelenie.

 

Štátna skúška má aj v dištančnej forme kolokviálny charakter.

Štátnu skúšku v študijných programoch 1. aj 2. stupňa okrem magisterských učiteľských študijných programov tvorí jeden predmet, bakalárska/diplomová práca s obhajobou.

 

Obhajobu záverečnej práce tvorí:

  1. prezentácia práce študentom/študentkou,
  2. odpovede na otázky vedúceho práce a oponenta uvedené v posudkoch záverečnej práce,
  3. rozprava (jej obsahom budú odpovede na ďalšie otázky vedúceho práce a oponenta a na otázky členov skúšobnej komisie).

 

Štátna skúška v učiteľských študijných programoch 2. stupňa pozostáva z troch predmetov: diplomová práca s obhajobou, teória a didaktika prvého predmetu, teória a didaktika druhého predmetu (športovej špecializácie).

 

Klasifikácia predmetu štátnej skúšky je výsledným rozhodnutím komisie na jej neverejnom rokovaní. Neverejné rokovanie skúšobnej komisie a hodnotenie sa uskutočňuje bez pripojenia študenta/študentky a bez účasti verejnosti.

 

S výsledkom štátnej skúšky bude študent/študentka na záver štátnej skúšky individuálne oboznámený/á.

 

V prípade uvoľnenia protiepidemických opatrení a zrušenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky môže dekan fakulty rozhodnúť o konaní prezenčnej formy štátnych skúšok.