Diskusia o vyhlásení autonómie Slovenska a udalostiach roku 1938

Dňa 7. novembra 2018 organizuje Ústav pamäti národa v spolupráci s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre a ďalšími partnermi diskusiu o vyhlásení autonómie Slovenska a udalostiach roku 1938. Diskusie sa v spoločnosti Mateja Hanulu (Historický ústav SAV), Róberta Arpáša (Historický ústav SAV) a Mareka Syrného (Múzeum SNP)  zúčastnia aj Anton Hruboň a Peter Mičko z Filozofickej fakulty UMB. Podujatie je súčasťou celotýždenného Festivalu slobody, v rámci ktorého majú študenti i široká verejnosť možnosť navštíviť prednášky, filmy a besedy, týkajúce sa rôznych tém spätých s obdobím rokov 1938 - 1989.