Dištančná metóda výučby

Vážená akademická obec FF UMB,

vzhľadom na aktuálnu epidemickú situáciu a jej predpokladaný vývoj vedenie FF UMB predlžuje od 26. 10. 2020 dištančnú metódu výučby vo všetkých stupňoch a formách štúdia na dobu neurčitú. O prechode na prezenčnú metódu výučby Vás budeme včas informovať. Opätovne Vás prosíme o plnenie povinnosti nahlasovať kontaktným osobám prípady pozitívneho testovania na COVID-19 a ukončenie povinnej karantény s negatívnym výsledkom testu. Študenti nahlasujú informácie na adresu covid.ffstud@umb.sk a zamestnanci na covid.ffzam@umb.sk.

 

Vedenie FF UMB