Dni vedy na UMB a Týždeň vedy a techniky na Slovensku (4. – 10. 11. 2019)

 

Názov podujatia*:  Jazyk v meste – dokumentovanie multimodálnej semiosféry jazykovej krajiny na Slovensku a z komparatívnej perspektívy

Dátum konania*: 4. 11. 2019

Čas konania podujatia od – do: 9,50 – 10,30

Organizátor*: Katedra germanistiky (Prof. Dr. phil. habil. Wolfgang Schulze), Katedra slovenského jazyka a komunikácie (Prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD.), Katedra anglistiky a amerikanistiky

Miesto konania*: FF UMB Tajovského 51, učebňa K 014

 

Názov podujatia*:  PREKLADATEĽSKÉ RENDEZ-VOUS: Inšpirované Margaret Atwoodovou: Lucy Maud Montgomery, Susanna Moodie a Jaroslava Blažková – rozhovor s prekladateľom Martinom Kubušom

Dátum konania*: 4.11.2019

Čas konania podujatia od – do: 12:15-13:40

Organizátor*: Katedra anglistiky a amerikanistiky, FF UMB

Miesto konania*: Univerzita Mateja Bela, Filozofická fakulta, Tajovského 40, Banská Bystrica, miestnosť F 313

 

Názov podujatia*:  John Henry Newman v novom preklade

Dátum konania*: 4. 11. 2019

Čas konania podujatia od – do: 17.00 – 18.00

Spoluorganizátori: Katedra anglistiky a amerikanistiky

Miesto konania*: Tajovského 51, učebňa č. K037

 

Názov podujatia*:  Literárna reportáž - svet faktov v umeleckom šate

Dátum konania*: 5. 11. 2019

Čas konania podujatia od – do: 9.00 - 10.00

Organizátor*: Katedra slovanských jazykov FF UMB

Miesto konania*: Centrum poľského jazyka a kultúry pri KSJ FF UMB

 

Názov podujatia*: Wpaść w euforię, popaść w depresję ... Polskie i słowackie czasowniki ruchu jako metaforyczne nazwy uczuć i stanów emocjonalnych (Wpaść w euforię, popaść w depresję ... Poľské a slovenské pohybové slovesá ako metaforické pomenovania pocitov a emócií)

Dátum konania*: 5. 11. 2019

Čas konania podujatia od – do: 9.00 - 10.00

Miesto konania*: Centrum poľského jazyka a kultúry pri KSJ FF UMB

 

Názov podujatia*:  Premietanie filmu Willkommen bei den Hartmanns (nemecký film so slovenskými titulkami, 2016, 116 min.)

Dátum konania*: 5. november 2019 (utorok)

Čas konania podujatia od – do:      10:40 – 13:40 h

Organizátor*: Katedra germanistiky Filozofická fakulta UMB (Mgr. Jana Lauková, PhD., PhDr. Eva Molnárová, PhD.)

Miesto konania*: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Nemecká študovňa, Lazovná9

 

Názov podujatia*:  Konštruovanie jazykového obrazu prominentných osobností v masmediálnom priestore

Dátum konania*: 05. 11. 2019

Čas konania podujatia od – do: 14.00 – 15.30

Organizátor*: Katedra germanistiky Filozofická fakulta UMB (Doc. PaedDr. Zdenko Dobrík, PhD.)

Miesto konania*: FF UMB Tajovského 51, učebňa K107Názov podujatia*:  Potulky s Charleym v slovenčine

Dátum konania*: 5. 11. 2019

Čas konania podujatia od – do: 17.45 – 19.00

Spoluorganizátori: Katedra anglistiky a amerikanistiky

Miesto konania*: Tajovského 51, učebňa č. K037

 

Názov podujatia*:  Živá veda FF UMB: Má dnes ešte zmysel venovať sa filozofii?

Dátum konania*: 5.11.2019

Čas konania podujatia: od  18.00h. do 19.20h.

Organizátor*:  FF UMB

Miesto konania*: Záhrada: Centrum nezávislej kultúry, Námestie SNP 16, 974 01 Banská Bystrica

 

Názov podujatia*:  Novely Valentína Rasputina a slovenská literatúra

Dátum konania*: 06.11.2019

Čas konania podujatia: od 8.15 – do 8.55

Organizátor*:  doc. M. Kováčová, Katedra slovanských jazykov FF UMB

Miesto konania*: Katedra slovanských jazykov, Tajovského 51, m. č. 153 (Centrum poľského jazyka a kultúry)

 

Názov podujatia*: Výstava publikačných výstupov vedecko-pedagogických pracovníkov  KAA za rok 2019

Dátum konania*: 6. 11. 2019

Čas podujatia od – do: 09.00 – 15.00

Miesto konania*: Tajovského 51, K034

 

Názov podujatia*:  Internacionalizácia: Surgutská štátna pedagogická univerzita – možnosti spolupráce

Dátum konania*: 06.11.2019

Čas konania podujatia od – do: 9.50 – 11.20

Organizátor*: Katedra slovanských jazykov UMB

Miesto konania*: Tajovského 51, učebňa č. T51K026 + Knižnica Solženicyna, Katedra slovanských jazykov

 

Názov podujatia*:  (Anglofónna) literatúra v slovenskom rozhlase. Beseda s autorkou relácie Ars Litera Zuzanou Galkovou.

Dátum konania*: 6. 11. 2019

Čas konania podujatia od – do: 10.00 – 11.00

Organizátor*: Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UMB/Ľubica Pliešovská

Miesto konania*Vzdelávacie centrum Mateja Bela, Univerzitná knižnica, Tajovského 51

 

Názov podujatia*:  K umeleckým stvárneniam  historickej pamäti alebo medzi  povinnosťou nezabúdať  a právom zabudnúť ( na príklade francúzskej a québeckej naratívnej prózy) 
Dátum konania*:
streda 6. 11. 2019

Čas konania podujatia od – do: 11:30 – 13:00

Miesto konania*: Banská Bystrica, budova FF UMB, Tajovského 51, miestnosť K006

 

Názov podujatia*: SÚŤAŽ O NAJ-(POHOTOVEJŠIEHO, PRESVEDČIVEJŠIEHO) ŠTUDENTA TLMOČNÍKA

 Dátum konania*: 6.11.2019

Čas konania podujatia od – do: 11:30-13:00

Organizátor*: KAA FF UMB, Tajovského 51, 974 01 Banská Bystrica

Spoluorganizátori: -

Mesto/Obec*: Banská Bystrica

Názov a číslo ulice*: Tajovského 51

PSČ*: 974 01

Miesto konania*: KAA FF UMB, Tajovského 51, 974 01 Banská Bystrica, učebňa K017

 

Názov podujatia*:  Írsko – nielen cez lingvistickú optiku

Dátum konania*: 6.11.2019

Čas konania podujatia od – do:  14.00-15.00

Typ podujatia*:

Organizátor*: Katedra germanistiky FF UMB

Miesto konania*: Aula Beliana,  FF UMB, Tajovského 40

 

Názov podujatia*:  O kultúrnej diplomacii

Dátum konania*: streda 6. 11. 2019

Čas konania podujatia od – do: 15.30 – 17.30 hod.

Organizátor*: Katedra romanistiky FF UMB

Miesto konania*: Banská Bystrica, budova FF UMB, Tajovského 51, miestnosť K006

 

Názov podujatia*:  Súčasné Rusko vo filmoch Andreja Zviaginceva

Dátum konania*: 6. 11. 2019

Čas konania podujatia od – do: 16.00 – 19.00

Organizátor*: Katedra slovanských jazykov, FF UMB

Miesto konania*: Katedra slovanských jazykov, m. č. K 153 (Centrum poľského jazyka a kultúry), Tajovského 51, 97401 Banská Bystrica

 

Názov podujatia*:  "Hraničné kamene a znaky v Kremnických vrchoch.  K problematike označovania hraníc miest a feudálnych panstiev v minulosti " – odborná prednáška PhDr. Ota Tomečka, PhD.

Dátum konania*: 7. 11. 2019

Čas konania podujatia od – do: 16.00 – 17.15 hod.

Organizátor*: Katedra histórie FF UMB;

Spoluorganizátori: Spolok historikov stredoslovenských banských miest – regionálna sekcia Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV; Múzeum mincí a medailí v Kremnici

Miesto konania*: Múzeum mincí a medailí v Kremnici

 

Názov podujatia*:  Náš vidiek: čo robí dedinu úspešnou?

Dátum konania*: 7. 11. 2019

Čas konania podujatia od – do: 19.00 – 21.00

Organizátor*: Katedra sociálnych štúdií a etnológie Filozofickej fakulty UMB

Miesto konania*: Banská Bystrica, Reštaurácia Červený rak