Dotazník o dištančnej výučbe v LS 2019-20

O necelé dva týždne sa skončí letný semester akademického roka 2019/2020, ktorý prebiehal v nečakane výnimočných podmienkach a bol pre nás všetkých výzvou, novou skúsenosťou, ale aj skúškou našich schopností, našej flexibility i kreativity.

Zvládnutie mimoriadnej situácie v oblasti pedagogickej činnosti by sme na fakulte chceli vyhodnotiť prostredníctvom študentskej aj učiteľskej ankety. 

Obraciam sa preto na Vás s prosbou o vyplnenie dotazníka o dištančnej výučbe v uplynulom letnom semestri. Prístup k nemu je cez link:

Vyučujúci:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nIM9VTXrHUCypNtpsigWfUaZvsOF3EdPh2ik_mMQ9oZUREswUFI2WDdHNk1LUTkxRFlRV1FWVE0xNC4u

Študenti:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nIM9VTXrHUCypNtpsigWfUaZvsOF3EdPh2ik_mMQ9oZUN002UkFISFI2WFpEUlFEMFUxQVVHNDJXRC4u

 

Dotazník je možné vyplniť do 5. júla 2020.

Pravidelne realizované univerzitné hodnotenie kvality výučby vysokoškolských učiteľov a učiteliek prostredníctvom AiS2 v tomto akademickom roku nebude prebiehať.

 

Vopred Vám veľmi pekne ďakujeme za vyplnenie dotazníka, ale predovšetkým za korektnú spoluprácu v tomto neobyčajnom semestri.