Dotazník pre študentstvo

Vážené študentky, vážení študenti,

prosíme Vás o vyplnenie dotazníka. Vaše názory sú dôležité.

 

Link na dotazník: https://saavs.sk/dotaznik-dopad-covid-19-na-studentov/