eMERGE Open Lectures Series - prednáška doc. Jesenskej 27. 4. 2021