FF UMB v spolupráci s IC CENTRE a OZ HUMANITAS pripravuje výlet pre zahraničných študentov do Bratislavy