Jazykovedná prednáška prof. PhDr. Jána Kačalu, DrSc.

Informácie o udalosti

Jazykovedná prednáška prof. PhDr. Jána Kačalu, DrSc.

Hostiteľ:Pobočka Slovenskej jazykovednej spoločnosti v Banskej Bystrici
Dátum a čas začiatku:8. nov. 2018 - 10:00
Dátum a čas konca:8. nov. 2018 - 11:20
Miesto:Tajovského 51, miestnosť K 016
Mesto:Banská Bystrica

Pobočka Slovenskej jazykovednej spoločnosti v Banskej Bystrici

Vás pozýva na prednášku

 

prof. PhDr. Jána Kačalu, DrSc.,

                                                            Syntax konštrukcií s posesívnym významom,

 

ktorá sa uskutoční 8. novembra  2018 (štvrtok)

na FF UMB (Tajovského 51, miestnosť  K 016)

od 10.00 do 11.20 hod.

 

Po prednáške bude možnosť kúpiť si monografie prof. Jána Kačalu.

 

                                                                                                                Mgr. Lujza Urbancová, PhD., v. r.,

                                                                                                predsedníčka  pobočky SJS v Banskej Bystrici