Jeho Excelencia veľvyslanec Talianskej republiky

31. 01. 2019  dekan FF UMB, prodekanka pre pedagogickú činnosť, prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium a prodekanka pre medzinárodné vzťahy  privítali na pôde Filozofickej fakulty UMB vzácnych zahraničných hostí: Jeho Excelenciu Gabriela Meucciho, veľvyslanca Talianskej republiky, a zástupcu vedúceho misie dr. Francesca Corsara. Predmetom rozhovoru bola spolupráca veľvyslanectva a fakulty.