Namaľujme čerta na stenu!

BB pobočka SJS Vás pozýva na prednášku

 

Mgr. Anny Gálisovej, PhD.,

 

                     Namaľujme čerta na stenu!                        

 Príspevok k jazykovému obrazu čerta v slovenčine.

 

Prednáška sa uskutoční 15. 4. 2021 (štvrtok)

od 14.00 do 15.30 prostredníctvom MS Teams.

Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi

 

 

 

Odkaz na podujatie bude zverejnený na stránke KSJK (https://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-slovenskeho-jazyka-a-komunikacie/slovenska-jazykovedna-spolocnost/), resp. môžete vopred kontaktovať L. Urbancovú – lujza.urbancova@umb.sk –  a pridá Vás k zúčastneným na prednáške.

 

 

                                                           Mgr. Lujza Urbancová, PhD., v. r.

                                                           predsedníčka BB pobočky SJS