Nové študentské adresy

Vážené študentky, vážení študenti,

 

od pondelka 6. 4. 2020 máte vytvorené nové mailové adresy s doménou @student.umb.sk. Dočasne Vám bude fungovať aj stará, aj nová adresa. Heslo aj prihlasovacie meno zostalo zachované. UAKOM bude aktivovať preposielanie mailov zo starej schránky do novej.

 

Vašou povinnosťou je  kontrolovať si študentské schránky minimálne raz za deň. V prípade, že schránka nefunguje, kontaktujte helpdesk@umb.sk.

Maily si zo študentskej schránky môžete presmerovať aj na súkromnú adresu. Návod je uvedený v MOODLE.

Staré kontá a mailové adresy budú po skončení skúškového obdobia vymazané.

 

Táto zmena sa robila preto, aby Vám bolo umožnené plnohodnotné využívanie aplikácie Teams, ako aj ďalších nástrojov v Office 365.