Nový informačný portál o Európskom výskumnom priestore

ERA Portál Slovensko – Európsky výskumný priestor

 

Podobne ako bol pôvodný Participant Portal Európskej komisie venovaný projektom H2020 upgradovaný na portál Funding & tender opportunities, poskytujúci súhrnný prehľad všetkých EÚ – programov a tendrov, zmena nastala aj na Slovensku:

Pôvodná informačná stránka http://h2020.cvtisr.sk venovaná Horizontu 2020 na adrese Centra vedecko-technických informácií SR bola nahradená, resp. upgradovaná na nový informačný portál o Európskom výskumnom priestore (ERA): ERA portál Slovensko

 

Nájdete tu súhrnné informácie o výskumných aktivitách EÚ v kapitolách:

  • Európsky výskumný priestor (ERA)

  • Národná kancelária Horizontu 2020 – tu nájdete všetky informácie o Horizonte 2020

  • Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD)

  • Projekt SK4ERA

 

 

Ivana Kýpeťová

Univerzitný kontaktný bod pre H2020

Univerzitné centrum pre medzinárodné projekty UMB

 

Cesta na Amfiteáter 1

974 01 Banská Bystrica

Tel.: +421 48 4466224