Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Podporujeme 25. november Deň eliminácie násilia páchaného na ženách

     Od 25. 11 do 10. 12. 2020 - 16 DNÍ AKTIVIZMU

 

16 dní aktivizmu je dôležitým gestom voči  ženám a voči všetkým, ktoré a ktorí sa stretávajú s násilím v našej spoločnosti.

Násilie nie je súkromnou záležitosťou.

Násilie je vec verejná. Konajme. Nemlčme.

 

Príbeh verejného pískania proti násiliu siaha do sedemdesiatych rokov 20. storočia.

V Peru sa vtedy ženy pískaním bránili pred násilnými partnermi.

Stretnutie ľudí, mužov a žien s píšťalkou a odkazom Vypískajme násilie upozorňuje na trvalé problémy žien s rodovo podmieneným násilím v našej spoločnosti, bez ohľadu na vek, rasu, vzdelanie, národnosť, vierovyznanie a sociálne postavenie.      

 

Zároveň umožňuje účastníčkam a účastníkom jasne odmietnuť násilie páchané na ženách.

BDNR sa kontinuálne venuje týmto témam a od r. 2003 sa pravidelne zapája do uvedenej kampane.

 

Viac info: www.aspekt.skwww.fenestra.skwww.možnostvolby.sk,

www.občanademokracia.sk;

 

K pískačke divadla sa pripojili osobnosti z UMB Banská Bystrica, z divadla, a tiež osobnosti nezávislého a občianskeho sektora v Banskej Bystrici. Veľmi si to ceníme. Ďakujeme!

 

Pískačku si môžete pozrieť tu.