Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Ponuka predmetov pre študentstvo

Vážené študentky, vážení študenti!

 

· Chcete pomáhať osobám z cudziny, ktoré prišli na Slovensko?

· Chcete využiť svoje poznatky a skúsenosti v rámci práce v komunite?

· Chcete získať nové skúsenosti a nové vzťahy?

· Chcete získať kredity za C predmet?

 

Ponúkame Vám tieto C predmety:

Ø kultúrne a spoločenské začlenenie zahraničného študentstva 2 - 1. stupeň,

Ø implementácia znalostí pri integrácii osôb z cudziny 2 - 2. stupeň,

Ø integrácia osôb z cudziny v praxi 2 - 1. stupeň.

 

Predmety nie sú vhodné pre tých, ktorí sú z cudziny a sú na Slovensku prvý rok.

 

V prípade záujmu si predmet zaregistrujte v AIS-e

a kontaktuje Mgr. Lujzu Urbancovú, PhD. – lujza.urbancova@umb.sk.