Pozvánka na prednášku prof. PhDr. Zuzany Malinovskej, CSc., z Inštitútu romanistiky FF PU v Prešove

Katedra romanistiky srdečne pozýva na prednášku prof. PhDr. Zuzany Malinovskej, CSc., z Inštitútu romanistiky FF PU v Prešove s názvom "Rodina v románových transformáciách (na príklade francúzskej a quebeckej románovej tvorby)".
Prednáška, ktorá sa bude konať 2. marca 2015 (pondelok) o 14.00 h vo Vzdelávacom centre Mateja Bela (Tajovského 51), je prioritne určená študentom - francúzštinárom z KRO, ale radi na nej privítame aj prípadných záujemcov (z radov študentstva, ale aj kolegov) z iných katedier.

Mgr. Monika Zázrivcová, PhD.