Rodovo vyvážená slovenčina

Oddelenie slovenčiny ako cudzieho jazyka KSJK FF UMB Vás srdečne pozýva na prednášku pri káve Mgr. Lujzy URBANCOVEJ, PhD. s názvom Rodovo vyvážená slovenčina, ktorá sa uskutoční 25. októbra 2021 o 11.30 hod.

Na pripojenie kliknite na odkaz: Pridať sa ku konverzácii (microsoft.com)