Seminár k štipendiám DBU

Milí študenti,

srdečne Vás pozývame na informačný seminár k štipendiám DBU (The Deutsche Bundesstiftung Umwelt), ktorý sa uskutoční dňa 17.2. 2020 o 11:00 na Fakulte prírodných vied UMB, Tajovského 40, miestnosť č. 234

Seminár je určený pre študentov všetkých fakúlt UMB v magisterskom stupni štúdia a PhD. štúdia.

Prezentácia bude vedená v anglickom a nemeckom jazyku koordinátormi tohto programu pre SR -  Dr. Nicole Freyer a RNDr. Martinom Labudom, PhD. 

Podmienkou pre získanie štipendia je ukončený magisterský stupeň štúdia. Viac informácií nájdete tu.