Slovenčina ako cudzí jazyk

Katedra slovenského jazyka a komunikácie FF UMB ponúka výberové predmety zamerané na slovenčinu ako cudzí jazyk. Predmety sú vhodné pre všetkých, ktorí si chcú zlepšiť úroveň ovládania slovenského jazyka ako cudzieho jazyka. 

 

Postup:

  • Z ponuky predmetov Filozofickej fakulty, Katedry slovenského jazyka a komunikácie si vyberte predmet, resp. predmety:

 

v letnom semestri

KSJaK FF/1d-rzb-4/15 RECEPTÍVNE ZRUČNOSTI B

(predmet zameraný na počúvanie a čítanie);

 

KSJaK FF/1d-pzb-5/15 PRODUKTÍVNE ZRUČNOSTI B

(predmet zameraný na písanie a hovorenie);

 

KSJaK FF/1d-rzr-11/15 RECEPTÍVNE ZRUČNOSTI C1+

(predmet zameraný na počúvanie a čítanie);

 

KSJaK FF/1d-pzr-12/15 PRODUKTÍVNE ZRUČNOSTI C1+

(predmet zameraný na písanie a hovorenie);

 

KSJaK FF/1d-pšt-6/15 PRAKTICKÁ ŠTYLISTIKA

 (predmet zameraný na tvorbu textov);

 

  • Predmet si zapíšte do zápisného listu ako C (výberový) predmet.  

Týždenne absolvujete v rámci výučby jedného predmetu 8 hodín (úroveň B) alebo 5 hodín (úroveň C), príp. 2 hodiny (praktická štylistika) výučby slovenského jazyka pre pokročilých.

 Informácie o čase výučby predmetov nájdete v rozvrhu pre študijný program 1xSjZ (úroveň B) a 2xSjZ (úroveň C)

Otázky adresujte: Lujza Urbancová, PhD., email:lujza.urbancova@umb.sk