Stanovisko AS FF UMB k Iniciatíve vysokoškolských učiteľov

STANOVISKO AKADEMICKÉHO SENÁTU FILOZOFICKEJ FAKULTY UMB V BANSKEJ BYSTRICI

Akademický senát Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici sa pripája k výzve Iniciatívy vysokoškolských učiteľov (IVU) a podporuje požiadavky štrajkujúcich učiteľov. Vyzývame akademickú obec fakulty, aby sa pripojila k aktivitám IVU. Obraciame sa na vysokoškolských pedagógov, aby svoj postoj vyjadrili registrovaním sa na stránke Iniciatívy slovenských učiteľov (ISU). Zároveň sa obraciame na študentov fakulty, aby verejne vystúpili na podporu štrajkujúcich učiteľov. Ak sa Vláda SR nebude vážne zaoberať požiadavkami ISU, vyzývame akademickú obec FF UMB, aby vstúpila do neobmedzeného ostrého štrajku v koordinácii s ostatnými slovenskými akademickými pracoviskami.

 

Banská Bystrica 10. 2. 2016