Stretnutie s Poľskom 2

Program podujatia nájdete na stránke Katedry slovanských jazykov (https://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-slovanskych-jazykov/oznamy-katedry/spotkania-z-polska-2.html). Podrobné informácie o možnosti pripojenia sa na jednotlivé prednášky a aktivity zverejníme na stránke Katedry slovanských jazykov najneskôr 23. 11. 2020.