ŠVA 2022

 

 

Odovzdávanie prihlášok:

do konca zimného semestra 2021/2022

 

Odovzdávanie prác:

do konca marca 2022

 

Predbežný termín ŠVA 2022:

12. 4. 2022

Všetky informácie nájdete: https://www.ff.umb.sk/veda-a-vyskum/sva/