Tento rok trochu NETRADIČNE

https://www.svetielkonadeje.sk/jednorazovy-dar

V termíne od 9. 12. 2020 do 24. 12. 2020 môžeme prispieť na Svetielko nádeje. Každé euro sa počíta ... t. j. minimálna suma príspevku je 1 EUR. Každá kvapka punču vo forme jednorazového príspevku môže byť svetielkom nádeje  pre malých veľkých bojovníkov.