Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Týždeň vedy

  1. Jazyk v meste – dokumentovanie multimodálnej semiosféry jazykovej krajiny na Slovensku z komparatívnej perspektívy:  http://tiny.cc/TYZDENVEDY2
  2. Prekladanie ako sebaobjavovacia terapia - online beseda s prekladateľkou umeleckej literatúry: http://tiny.cc/TYZDENVEDY1
  3. Akademické rendezvous: http://tiny.cc/rendezvousff