Vítame lektorku ruského jazyka a kultúry

Na našej fakulte máme prvýkrát lektorát ruského jazyka a kultúry. Vítame medzi nami novú kolegyňu  - lektorku ruského jazyka a kultúry doc. Elenu Arkadievnu Nikitina. Pri príležitosti nástupu pani docentky ju prijal dekan FF UMB.

Našej kolegyni prajeme, aby na fakulte našla veľa podnetov pre svoju prácu a veľa pracovitých študentiek i študentov.