Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Výberové konanie na obsadenie pozícií študentskej pomocnej vedeckej sily

Dekan Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. Mgr. Martin Schmidt, PhD. v súlade s článkom III. smernice FF UMB č. 2/2022 vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pozícií študentskej pomocnej vedeckej sily v akademickom roku 2022/2023:

1 pozícia na katedre anglistiky a amerikanistiky

oblasť výskumu: kultúrne štúdiá

tútor: doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD.

3 pozície na katedre germanistiky

oblasť výskumu: filológia, cudzie jazyky, jazyková krajina

tútor: doc. PaedDr. Zdenko Dobrík

oblasť výskumu: filológia, cudzie jazyky, jazyková krajina

tútor: PhDr. Eva Molnárová, PhD.

oblasť výskumu: filológia, cudzie jazyky, učiteľstvo a pedagogické vedy

tútor: prof. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD.

1 pozícia na katedre histórie

oblasť výskumu: historické vedy, digital humanities

tútor: doc. Mgr. Imrich Nagy, PhD.

1 pozícia na katedre romanistiky

oblasť výskumu: lingvistika

tútor: doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD.

1 pozícia na katedre slovenského jazyka a komunikácie

oblasť výskumu: humanitné vedy, filológia

tútor: Mgr. Anna Gálisová, PhD.

1 pozícia na katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy

oblasť výskumu: literárna veda

tútor: PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD.

1 pozícia na katedre telesnej výchovy a športu

oblasť výskumu: vedy o športe

tútor: prof. PaedDr. Ľudmila Jančoková, CSc.

 

Okruh činností, ktoré budú vykonávať študentské pomocné vedecké sily na jednotlivých pozíciách je uvedený v prílohe č. 1. Uchádzač môže získať podrobnejšie informácie k jednotlivým pozíciám priamo u príslušného tútora.

Prihlášku do výberového konania na pozíciu študentskej pomocnej vedeckej sily spolu s požadovanými prílohami (životopis, motivačný list) je potrebné zaslať elektronickou poštou na e-mail: imrich.nagy@umb.sk najneskôr do 31. 5. 2022.