Vyšlo aktuálne číslo časopisu NOVÁ FILOLOGICKÁ REVUE

Oznamujeme všetkým čitateľom a záujemcom o lingvistiku, literárnu vedu, translatológiu a kulturológiu, že práve vyšlo druhé tohtoročné číslo vedeckého internetového časopisu NOVÁ FILOLOGICKÁ REVUE (2/2021).

Viac:

https://www.ff.umb.sk/veda-a-vyskum/vedecke-casopisy/nova-filologicka-revue/aktualne-cislo-current-issue/