Výzva - Európska značka pre jazyky 2021!

Vážená pani,

Vážený pán,

SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu organizuje v tomto roku už 19. ročník iniciatívy #EULanguageLabel, ktorej cieľom je oceniť tri slovenské zaujímavé a inšpiratívne projekty zamerané na učenie sa cudzích jazykov.

Výzva na predkladanie súťažných príspevkov, do ktorej sa môžete zapojiť aj Vy, je spustená. Preto neváhajte a pošlite nám svoj súťažný príspevok elektronicky najneskôr do 17. septembra 2021.

Pravidlá a štatút súťaže, Formulár 2021 a všetky dôležité informácie sú zverejnené na stránke súťaže TU.  V prípade potreby bližších informácie nás neváhajte kontaktovať. Tešíme sa na Vaše projekty!