Zápis na štúdium v akademickom roku 2021/22

Zápisy do 1. roku  bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia v akademickom roku 2021/22 prebiehajú v termínoch podľa platného harmonogramu: https://www.ff.umb.sk/app/cmsSiteAttachment.php?ID=8262

Prosíme, aby ste sa pri príchode a počas zápisu dôsledne riadili pokynmi prítomných pracovníčok fakulty. Povinnosťou študentiek a študentov je mať rúško/respirátor a vlastné písacie potreby.

 

Ak v stanovenom termíne zápisu máte povinnosť zotrvať v domácej izolácii (karanténe), obráťte sa, prosím, na referentky študijného oddelenia.

 

Zápis do vyšších rokov štúdia prebieha výlučne v elektronickej podobe: https://www.ff.umb.sk/studium/oznamy-pre-studentov/dodatocny-elektronicky-zapis-do-vyssich-rokov-studia-na-2021-2022.html