Žlto-čierna páska na UMB

Milí študenti,

pozývame vás na online diskusiu /8. 4. 2021 o 18.00 hod/ v rámci protestných aktivít UMB proti návrhu novely vysokoškolského zákona.

Cieľom podujatia – citát organizátorov z UMB – „je priblížiť fungovanie akademickej samosprávy a význam akademických slobôd študentom a verejnosti (predovšetkým v regióne) a objasniť dôvody odmietania pôvodného návrhu novely zákona o vysokých školách Univerzitou Mateja Bela“.

Podujatie bude sprostredkované študentom a kolegom cez sociálne siete - https://www.youtube.com/watch?v=YhomjVhMiig a verejnosti cez videokanál BystricaSiTy.

Info už zverejnené na stránkach UMB:

web: https://www.umb.sk/.../zlto-cierna-paska-na-umb-novela...

FB: https://www.facebook.com/.../a.37191422.../3634400036671266/

Tešíme sa na vašu účasť!