Zrušenie predmetu Fašizmus, antisemitizmus a holokaust na Slovensku v globálnom kontexte

 

Vážené študentky, vážení študenti,

 

predmet Fašizmus, antisemitizmus a holokaust na Slovensku v globálnom kontexte sa v pôvodne plánovanom termíne neuskutoční. V dôsledku aktuálnej situácie a sťaženým podmienkam zahraničných prednášajúcich pricestovať na Slovensko, sa presúva do letného semestra 2020/21. Týmto vás žiadame, aby ste sa z predmetu v ZS odhlásili.

Predmet bude v LS realizovaný na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB. O spôsobe jeho zápisu v AIS a presnom harmonograme vás budeme informovať v priebehu jesene na stránkach Katedry európskych kultúrnych štúdií FF UMB, ktorá sa na jeho realizácii personálne spolupodieľa.

Web: https://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-europskych-kulturnych-studii/oznamy-katedry/

FB: https://www.facebook.com/keksffumb/

 

Ďakujem za porozumenie!

 

doc. PhDr. Anton Hruboň, PhD.,

gestor predmetu

(email: anton.hrubon@umb.sk)