Zrušenie - rektorské a dekanské voľno

Vážené študentky, vážení študenti,

vzhľadom na skutočnosť, že v súčasnom období sa výučbová časť letného semestra realizuje stále dištančným spôsobom, rozhodol sa pán rektor neudeliť študentkám a študentom UMB plánované rektorské voľno na štvrtok 1. 4. 2021.

Tak isto dekan Filozofickej fakulty UMB neudeľuje plánované dekanské voľno na utorok 6. 4. 2021.

V uvedené dni prebieha riadne vyučovanie podľa rozvrhu a pokynov vyučujúcich.

Pôvodným zámerom rektorského a dekanského voľna bolo umožniť študentstvu bezproblémovú cestu do a z ich domovov na obdobie veľkonočných sviatkov.