Anton Hruboň, RTVS, 6. a 8. 4. 2018

O fakulte

Fakulta v médiách