Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Dušan Škvarna pre RTVS

Profesor Dušan Škvarna z Katedry histórie FF UMB bol v nedeľu 29. marca hosťom v rozhlasovej talkshow "K2". Vypočujte si jej záznam