Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Jaromír Krško pre RTVS

 

Príspevok ku kontroverzným názvom ulíc:

https://slovensko.rtvs.sk/clanky/spolocnost/226375/kontroverzne-nazvy-ulic

 

Čudnopis

Rozhlasová miniatúra o tom, prečo sa to, či ono, volá tak, ako sa volá...každú nedeľu

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11290/1012710