Jaromír Krško, RTVS, 3.9.2017

O fakulte

Fakulta v médiách