Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Július Lomenčík pre Slovenské národné noviny

https://www.umb.sk/nase-uspechy/nasi-odbornici-v-mediach/doc-paeddr-julius-lomencik-phd.html