Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Michal Šmigeľ pre Aktuality

https://www.aktuality.sk/clanok/656757/o-co-islo-banderovcom-na-slovensku-rozhovor/