Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Ivan Šuša, Pravda, 5.2.2018

https://nazory.pravda.sk/analyzy-a-postrehy/clanok/457304-kam-sa-pohne-taliansko/