Návšteva veľvyslanca z Poľskej republiky a otvorenie knižnice Danuty a Jozefa Marušiakov