Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Návšteva veľvyslanca z Poľskej republiky a otvorenie knižnice Danuty a Jozefa Marušiakov