Oslavy 60. výročia vzniku KTVŠ

Katedra telesnej výchovy a športu, pri príležitosti osláv 60. výročia vzniku katedry zorganizovala celodenný slávnostný program v rámci ktorého prebehli podujatia: Okrúhly stôl, medzinárodná konferencia „Kondičný tréning v roku 2017“, beseda s olympionikmi a galavečer.

Pozvanie na okrúhly stôl prijali všetky telovýchovné inštitúcie, ktoré vzdelávajú budúcich učiteľov telesnej výchovy, trénerov, telovýchovných pracovníkov v zastúpení: FTVŠ UK Bratislava, FŠ PU Prešov, KTVŠ PF UKF Nitra a KTVŠ FF UMB Banská Bystrica. Pri okrúhlom stole sa určili nové smery a tézy ďalšieho vzdelávania v oblasti športového tréningu.

Počas konferencie „Kondičný tréning v roku 2017“, vystúpili významné osobnosti z oblasti športového tréningu Aleš Kaplan (FTVS UK Praha), Tomáš Vespálec (FSpS MU Brno) a Viktor Bielik (FTVŠ UK Bratislava).

V príjemnej atmosfére prebehla aj beseda s olympionikmi za prítomnosti takých osobností – absolventov katedry, ako Elena Kaliská, Pavol Hurajt, Matej Spišiak, Adrián Bíreš, Eva Antalecová. Besedu moderoval Adam Lehocký, taktiež absolvent našej katedry.

Vyvrcholením osláv bol slávnostný galavečer, na ktorom boli medailou ocenené významné osobnosti, ktoré v 60. ročnej histórii prispeli k rozvoju telovýchovného vzdelávanie nielen v Banskej Bystrici, ale aj na Slovensku (Jozef Klempa, Jaroslav Starší, Ján Lehocký a celý rad ďalších).

Vedúci katedry doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD. vo svojom príhovore prezentoval historický prierez vývoja katedry, ktorá za 60 rokov svojej existencie vychovala 6150 učiteľov telesnej výchovy, trénerov a telovýchovných pracovníkov a 74 absolventov doktorandského štúdia. Katedra formou pamätných listov poďakovala inštitúciám a organizáciám, ktoré významne prispeli k profilácii telovýchovného vzdelávania. Medzi nimi boli Univerzita Mateja Bela, zastúpená rektorom doc. Ing. Vladimírom Hiadlovským, PhD.,  Mesto Banská Bystrica v zastúpení viceprimátorom Ing. Martinom Turčanom, základné a stredné školy, na ktorých prebieha pedagogická prax študentov katedry, športové kluby, ktoré sa významnou mierou podieľajú na formovaní mladej generácie športovcov – VŠC DUKLA, ŠK UMB Banská Bystrica, HOCKEY TEAM a pod.

Medzi ocenenými boli aj najúspešnejší absolventi v oblasti športu, ako  zlatá olympijská víťazka Elena Kaliská, strieborný z olympiády Denis Myšák a bronzový z olympiády Pavol Hurajt. Spomedzi trénerských osobností boli ocenení absolventi - tréneri olympijských víťazov Juraj Benčík (tréner Jozefa Pribilinca), Juraj Sanitra (tréner Anastasii Kuzminovej), Peter Mráz (tréner Eleny Kaliskej), Matej Spišiak (tréner Mateja Tótha), ako aj úspešní tréner Peter Zanický (tréner Petra Sagana), Roman Švantner - kondičný tréner Slovenskej hokejovej reprezentácie.

Celý program galavečera sa niesol v duchu krásnych spomienok, ktoré dotvoril aj film „Svedectvo času... „, kde boli odprezentované historické fotky vzniku a vývoja katedry, ale aj súčasné úspechy študentov a absolventov katedry. V rámci slávnostného galavečera vystúpil aj absolvent katedry Ján Kočiš (Majster sveta v cyklotriale) s adrenalínovým vystúpením. Celý galavečer moderoval študent telesnej výchovy a športu, hudobník a herec Karol Csino, ktorý na záver vystúpil so svojou speváckou skupinou SwingStars.

Organizátorom veľmi príjemne padli hrejivé slová hostí galavečera, ktorí poďakovali katedre za to, že vzdeláva a pripravuje študentov, ktorí sa budú starať o nastupujúcu  mladú generáciu. Mesto Banská Bystrica udelilo katedre pri tejto príležitosti „Pamätný list“.