Adresa:

HUMANITAS ACADEMICA
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica

Identifikačné znaky:

IČO 31916589
DIČ 2021654437

Bankové spojenie:

VÚB B. Bystrica č. ú.1204467854/0200

Kontakt:

tel.  048/446 7423

Internet:

https://www.ff.umb.sk
e-mail: ingrid.bottkova@umb.sk